Nejčastější chyby, kterých se dopouští začínající podnikatelé

Podnikání je jedním z nejtěžších způsobů, jak se uživit. Zároveň může být velice výnosné a proto se do něj řada lidí pouští. Většina z nich ale neuspěje kvůli začátečnickým chybám, kterým se dá s trochou opatrnosti a rozmyslu předejít. Podíváme se na ty nejčastější z nich a pokusíme se nastínit strategii, jak jim předejít.

čtyři komínky mincí u sklenice

Nedostatek financí do začátku

Při začátku je do podnikání třeba vložit velké množství peněz. Řada lidí se pokouší získat potřebnou sumu jako půjčku od banky či lákat jiné investory. Drtivá většina ale neuspěje, protože nedokáží o výnosnosti svého nápadu ostatní přesvědčit, ať už kvůli tomu, že nejsou schopni správně působit na psychiku, nebo proto, že jejich nápad opravdu příliš dobrý není. Před začátkem podnikání je proto třeba ujistit se, že nápad má budoucnost a že disponujeme dostatečným kapitálem. Tato složka podnikání je naprosto klíčová a rozhoduje o výsledku celého podnikatelova snažení.

Nedostatek zdrojů

I movitý podnikatel může narazit na problém nedostatku zdrojů, které omezují rychlost a kvalitu výroby jeho produktu. Ať už se jedná o pracovníky či suroviny, práce na výrobě musí být správně rozvržena a podnikatel se nesmí bát investovat do dražšího vybavení, které se díky kvalitě často z dlouhodobého hlediska vyplatí.
kalkulačka s propiskou na papíře

Marketing a přizpůsobivost trhu

Nedostatek reklamy na správných místech často rozhoduje o tom, zda se jinak úspěšný podnik ujme na trhu. Marketing hraje klíčovou roli v chodu společnosti a rozhodně by neměl být podceňován.  Podnikatel se musí vyznat v dlouhodobých trendech a přizpůsobit jim svůj plán. Měl by umět odhadnout pohyb trhu a dokázat napřímit úsilí společnosti správným směrem.

Přestože řada těchto chyb se zdá triviální, v praxi může být pro nezkušeného podnikatele velkým problémem překonat je. Neměl by se proto snažit přijít na všechno sám a měl by konzultovat svůj obchodní plán s odborníky.