Neštěstí majitelů realit

Když si člověk koupí nějakou nemovitost, může se i hodně zaradovat. Protože má konečně hmotné statky, jež lze nejen spočítat jako peníze, ale jež také dávají naději na to, že časem nebudou příliš pozbývat na hodnotě a někdy dokonce přinesou i zisk. Koupě nemovitosti je tak pro takového člověka zjevně sázkou do loterie, na níž sotva může prohrát.

daňové formuláře

Ovšem – jak jsem předestřel – ono nadšení mu zpravidla vydrží nejpozději do nejbližšího následujícího ledna. Protože takové koupi následuje přiznání daně z nemovitosti, jež je nutno podat právě do 31. ledna. Respektive stále ještě bez sankce do pěti pracovních dnů po uplynutí řádného termínu, letos tedy do 7. února, pokud to člověk v prvně stanoveném termínu nestihne učinit z důvodu zanedbání své povinnosti nebo z nějakých objektivních příčin.
peníze na barák

Musí tak učinit každý, kdo si koupil, postavil, přistavěl, vyměnil, vydražil nebo jiným způsobem získal v rozhodném období nějaký ten dům, byt v osobním vlastnictví, garáž, pozemek a podobně, případně u koho došlo ke změně využívání objektu z komerčního na nekomerční či naopak.

Člověk (či spoluvlastníci, pokud objekt patří více osobám) se tak musí obrátit na místně příslušný finanční úřad, osobně nebo poštou, případně zajít i na jiný finanční úřad, ovšem vyplnit do záhlaví tiskopisu správné označení místně příslušného finančního úřadu. Vyplňuje přiznání k dani z nemovitosti, nejlépe prostřednictvím aplikace ministerstva financí s automatickým dosazením sazeb podle lokalizace nemovitosti, pokud je majitel vlastníkem datové schránky, musí přiznání podat jejím prostřednictvím, sic dostane dvoutisícovou pokutu.
daňový poradce

Pokud člověk neučiní tak, jak bylo popsáno výše, a daň v termínu nepřizná, bude postižen penále ve výši 0,05 procenta daně za každý den zpoždění, kdo tak neučiní ani poté, co k tomu bude finančním úřadem vyzván, bude potrestán stejně, v tomto případě však v minimální výši 500 Kč.

Spoluvlastníkům, kteří nepodají daňové přiznání prostřednictvím společného zástupce ani samostatně, bude daň vyměřena z moci úřední, ve výši jejich spoluvlastnického podílu, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

Pokud daň nepřesáhne pět tisíc korun ročně, platí se najednou, vyšší daň se platí ve dvou splátkách ve stanovených termínech, činí-li tato v územním obvodu jednoho správce daně méně než třicet korun, přiznání se sice podává, ale daň neplatí.

A tak bude člověk dostávat v květnu složenku nebo bude mít platbu v SIPO, respektive to musí uhradit bankovním převodem. Coby trest za to, že se na rozdíl od těch, kdo nemovitost nevlastní, o tuto dobrovolně stará. Nebo v ní vydělává a platí i nejednu daň jinou.