Jak správně zaujmout prezentací

Nejdůležitější je uvědomit si, „komu, co a jak“. Tedy ke komu promlouváte, co mu chcete sdělit a jakým způsobem je vhodné to udělat. Posluchače musíte zaujmout, musíte dosáhnout toho, aby vás poslouchali, abyste si je svým projevem získali na svou stranu.
Úvod musí být krátký, výstižný a stručný, právě zde je místo pro klíčové sdělení, které si musí posluchači odnést. Rozhodně není vhodným začátkem nějaké negativní sdělení, že jste si zapomněli poznámky, uvízli jste cestou v zácpě nebo sdělení že jste nervózní, protože neradi mluvíte před publikem.
prezentace diskuse
Prezentujte srozumitelně, nikdy nečtěte texty z prezentace, číst vaši posluchači jistě umí. Budete-li přeskakovat od tématu k tématu, posluchače otrávíte a nic si nezapamatují. Vaše řeč musí postupně gradovat.
Je ověřeno, že posluchači vám budou naslouchat zhruba 15 minut. Je vhodné se nesnažit sdělit toho co nejvíce, to pak podvědomě vede řečníka ke zrychlování řeči a prezentaci je obtížnější sledovat. Vyberte několik klíčových bodů a rozveďte hlavní myšlenku. Sledujte průběžně čas a nechte si dostatek prostoru pro závěrečné shrnutí – jeho velkou část si posluchači zapamatují.
oko detail
Dobré je prezentaci odlehčit vtípkem, ten by však neměl být s rasistickým nebo sexuálním podtextem ani o politice. Pozor si dejte na trapné a špatné vtipy, ty totiž okamžitě vyvolávají negativní nálady.
Věnujte dostatečnou pozornost designu prezentace, ta by měla být pestrá, s dostatečným kontrastem, s obrázky a fotkami dostatečné kvality. Základem je použití dobře čitelných fontů písma i jejich velikost, aby bylo vše dobře čitelné a rozpoznatelné i z větší vzdálenosti.
V neposlední řadě si dejte pozor na technickou přípravu prezentace. Vyzkoušejte si předem funkčnost mikrofonu i spojení vašeho notebooku s projektorem a správné umístění promítaného obrazu na plátno.