Chodec na silnici

Jakmile vstoupí chodec na silnici, stává se účastníkem provozu stejně jako auto, motocykl či invalidní vozík . Chodec je povinen dodržovat předpisy, které jsou tu od toho, aby zabránily nebezpečí a aby nedošlo k ohrožení jiných účastníku silničního provozu. Bohužel je chodec tím nejzranitelnějším účastníkem, jelikož není ničím chráněn. Takový řidič v autě je kryt kapotou auta a motocyklista je zase kryt pomocí helmy.
přechod pro chodce.jpg
Chodec bohužel ničím. Je tedy více než jasné, že jakýkoliv střet s pevnou hmotou způsobí velmi nepříjemné a často životu nebezpečné zranění. Jediné, co chodce může ochránit je reflexní oblečení ve tmě a dodržování předpisů pro chodce na silnici. Je velmi důležité tyto pravidla znát a dodržovat, aby bylo eliminováno co nejmenší číslo.
Jsou zde body, které bychom jako správní chodci měli dodržovat. Patří zde například i to, že po přechodu pro chodce chodíme vždy vpravo. Mnohem lepší je přednostně využívat značených a světelných přechodů a přecházet je co nejrychleji a kolmo, abychom tím neomezovali auta v plynulé jízdě.
Na přechod bychom nikdy neměli vstupovat před blížícím se vozidlem. Nesmíme ani překonávat zábradlí nebo jiné zábrany a vstupovat tak do vozovky. Měli bychom pamatovat i na to, že tramvaj má vždy přednost.
Každý by si měl zapamatovat, že využíváme přednostně chodník.
chodci na pěší zóně.jpg
Pokud jdeme navíc po volné silnici, musíme jít vždy po levé straně a využívat reflexní označení oděvu či batohu. Reflexní označení totiž umožní, abychom mohli být viděni až na 200m. Díky našemu zviditelnění je umožněno řidiči, aby včas přizpůsobil jízdu a vyhnul se následnému střetu.
Těch bodů je samozřejmě ještě mnohem více. Není dobré všechna nařízení podceňovat, jelikož i podle statistik jsou chodci příčinou poloviny dopravních nehod, které se ročně stanou. Když se nad tím člověk zamyslí, jedná se o nehody, které jsou vlastně úplně zbytečné. Jediné, co stačí, je dostatečně se seznámit se svými právy a povinnostmi na silnici. Díky tomu můžeme ovlivnit spoustu lidských osudů.