Důležité pojmy

Tak, jako se trh pořád rozšiřuje a stále více firem nabízí i domy na klíč, je nutno si ujasnit některé pojmy. Dům na klíč obecně znamená, že zadaný projekt bude realizován tak, že se zákazník po dokončení přímo nastěhuje, bez jakýchkoliv dodatečných potřebných úprav. To je pro zákazníka nejvýhodnější. Současně je to ale finančně náročnější, než třeba realizace svépomocí.

Svépomocný způsob

V tomto případě jde o to, že podle představ firma připraví vše potřebné pro úspěšné dokončení Dřevostavby , případně zhotoví základní nosnou konstrukci a další odborné záležitosti, které nelze neprofesionály provádět, ale zbytek si z připraveného materiálu už může dokončit stavebník sám. Tím se samozřejmě ušetří finanční prostředky, které by bylo nutno vynaložit na práci dělníků.